Privacy Policy

Gepubliceerd op 30/09/2015

Deze Privacy Policy omvat het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door RENSON Ventilation nv (hieronder verkort “RENSON”, “wij” of “ons”), met Hoofdzetel gevestigd te Industriezone 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, B-8790 WAREGEM. 

RENSON ziet de bescherming van de privacy als een prioriteit. Daarom verzekeren wij de eerlijkheid/vertrouwelijkheid van de verwerking van die gegevens. In deze policy informeren wij u over welke gegevens door RENSON verzameld worden, hoe deze vermeld worden en op welke manier deze worden gebruikt.

 

Informatie rond de verzamelde en gebruikte persoonsgegevens

1. De door RENSON verzamelde gegevens

Tijdens uw interacties met RENSON kunnen bepaalde persoonsgegevens verzameld worden. Dit zowel tijdens offline als online interacties. Deze persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als een geïdentificeerd of identificeerbare persoon zoals:

 • Naam

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Sociale-mediaprofielen

 • Andere informatie die we verzamelen via invulformulieren

 • Naast deze gegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen via andere technieken zoals cookies. Deze gegevens kunnen o.a. volgende omvatten:

 • Webbrowser

 • Cookie-ID

 • IP-adres

 • Bezochte webpagina’s op onze websites

Tenslotte kunnen ook persoonsgegevens verzameld worden m.b.t. de installatie van uw RENSON product:

 • Datum van installatie

 • Opdrachtgever

 • EPB-dossier

 • Gemeten luchtdebieten per ruimte

 • Datum van oplevering

2. Hoe RENSON uw persoonsgegevens verzamelt

De persoonsgegevens kunnen op diverse manieren door RENSON verzameld worden, zowel tijdens offline als online interacties. Dit kan onder andere gebeuren door:

 • Elektronisch, telefonisch of schriftelijk contact met medewerkers van RENSON of een officiële RENSON verdeler/installer

 • Het invullen van door RENSON voorziene formulieren die bv. aangeboden worden op beurzen, websites, apps,…

 • Het invullen en versturen van een contactformulier

 • Het inschrijven voor een nieuwsbrief van RENSON

 • Het bestellen van een RENSON product

 • Registratie van een aangekocht RENSON product

 • Registratie door een officiële RENSON verdeler/installer van een aangekocht RENSON product

 • Het deelnemen aan acties of wedstrijden

 • Interactie op social media bv. het liken of delen van posts van de officiële RENSON accounts, versturen van inmail,…

 • Cookies (zie cookie statement)

3. Doeleinden van het gebruik van de door RENSON verzamelde gegevens

De door RENSON verzamelde persoonsgegevens van de bezoekers worden gebruikt met het oog op:

 • Het verwerken van aanvragen van de bezoekers of het bezorgen van gevraagde documentatie

 • Het aanvullen van ons klantenbestand

 • Het registreren van aangekochte producten

 • Het optimaliseren van onze klantenservice

 • Het oplossen van eventuele problemen van klanten met producten

 • Het promoten van producten en diensten door RENSON en de met haar verbonden ondernemingen (directe of indirecte klanten) via direct marketing

 • Het communiceren van persoonlijke berichten en acties op basis van verzamelde informatie over uw gebruik van onze websites, d.m.v. cookies of vergelijkbare technieken.

 • Het analyseren en optimaliseren van de gebruikservaring op onze website

4. Delen van de persoonsgegeven

De persoonsgegevens kunnen aan de partners en aan andere ondernemingen van RENSON gedeeld worden voor dezelfde doeleinden. De persoonsgegevens worden geenszins uitgewisseld, verkocht of meegedeeld aan andere organisaties tenzij de gebruiker hiervan op de hoogte werd gesteld en hier zijn expliciete toestemming voor gaf.

5. Uw rechten

Elke persoon heeft het recht om, gratis, zonder verantwoording en op elk ogenblik, zijn of haar gegevens te raadplegen, de verbetering of verwijdering ervan te vragen, en zich te verzetten tegen de verwerking ervan voor doeleinden van direct marketing. Hij kan hiervoor contact opnemen (info@renson.eu).

 

Cookie statement

1. Algemeen

Renson maakt gebruikt van cookies wanneer we, in het geval dit door de wet bepaald is, hier vooraf uw toestemming voor krijgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden of databestanden die bij het bezoek aan onze website op uw lokale computer of ander toestel geplaatst worden. Het gebruik van cookies laat toe om onze website aan de hand van uw gebruik te verbeteren. Bovendien kunnen bepaalde instellingen bij een volgend bezoek herinnerd worden bv. land, taalkeuze, … om op die manier uw bezoek te personaliseren en gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Cookies zijn standaard ingeschakeld door uw browser. Voor een optimaal gebruik van onze websites is het aangeraden om de cookies ingeschakeld te laten. Indien u dit niet wenst, kunt u de cookies afhankelijk van de browser als volgt manueel uitschakelen:

2. Soorten cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies, elk met een specifiek doel. Wij maken vooral gebruik van cookies om de website statistieken te analyseren via Google analytics. Hier krijg je een overzicht:

 • __utma

  doel:  frequentie van bezoek van de gebruiker aan onze website bijhouden

  duur gebruik: 2 jaar

 • __utmb

  doel: duurtijd van bezoek van de gebruiker aan onze website meten

  duur gebruik: 30 min.

 • __utmc

  doel: duurtijd van bezoek van de gebruiker aan onze website meten

  duur gebruik: tot einde sessie

 • __utmz

  doel: gaat na waar de bezoeker van onze website vandaan komt

  duur gebruik: 6 maanden

 

Wijzigingen in de Privacy Policy

Renson behoudt zicht het recht om deze privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of volledig te herzien wanneer dit genoodzaakt is. De meest recente versie van de privacy policy zal steeds op deze pagina gepubliceerd worden en is vanaf het moment van publicatie van kracht. De datum van de publicatie vindt u steeds bovenaan deze pagina terug. 

We raden u aan om deze pagina op regelmatige basis te bekijken opdat u zeker geïnformeerd bent rond de stand van zaken van ons privacybeleid.

Door het blijven gebruiken van onze websites en applicaties stemt u in met onze privacy policy en eventuele herwerkte versies.

 

Ons contacteren

Indien u nog vragen heeft rond de bescherming van uw persoonsgegevens of voor het opvragen, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen op volgende manieren:

 • via e‐mail aan info@renson.eu

 • via een gedagtekende en ondertekende brief aan RENSON® Ventilation nv Industriezone 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, B-8790 WAREGEM